Posts tagged ‘syaithan’

Januari 11, 2014

Syaithan Lari Ketika Adzan, Tapi Hadir Ketika Shalat

masjid2

Asy Syaikh Abu Nashr Muhammad Al Imam hafizhahullah ketika ditanya “Mengapa syaithan lari ketika mendengarkan adzan dan iqamah, tetapi hadir ketika masuk shalat?”

read more »

Iklan